User Tools

Site Tools


31-nghi-th-nh-la-gi

Nghi Thịnh là một xã thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,65 km², dân số năm 1999 là 4.791 người,[1] mật độ dân số đạt 848 người/km². Được chia thành 15 xóm đơn vị. Trung tâm văn hóa hành chính xã nằm ở xóm 14.

31-nghi-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)