User Tools

Site Tools


31-nghi-th-ch-la-gi

Nghi Thạch là một xã thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,16 km², dân số năm 1999 là 5.076 người,[1] mật độ dân số đạt 709 người/km².

Phía Đông: Giáp với xã Nghi Hương, Cửa Lò

Phía Tây: giáp với xã Nghi Trường

Phía Nam: giáp với xã Nghi Ân, và Xã Nghi Phong

Phía Bắc: giáp Với xã Nghi Khánh và xã Nghi Thu

Phía Đông Nam: giáp với xã Nghi Xuân

Xã Nghi Thạch bao gồm 12 xóm tất cả chia làm 3 vùng:

Vùng Xuân Đình: Bao gồm các xóm xuân sơn, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vùng Lập Thạch: Bao gồm các xóm 7, 8, 9, 10

Vùng Vĩnh Trinh: Bao gồm các xóm 12, 13

Xã Nghi Thạch có 1 chợ khá nổi tiếng thu hút rất nhiều vùng xung quanh tới trao đổi mua bán đó là Chợ Sơn

Đây là chợ quy tụ được rất nhiều Nghi Lộc Ngữ nằm trên địa bàn của xóm Xuân Sơn và Xóm 2 xã Nghi Thạch

Chợ thì họp theo phiên và mỗi phiên họp vào các ngày âm lịch trong tháng

31-nghi-th-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)