User Tools

Site Tools


31-nghi-n-loan-la-gi

Nghiên Loan là một xã thuộc huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Nghiên Loan có diện tích 57,63 km², dân số năm 1999 là 4472 người,[1] mật độ dân số đạt 78 người/km².

Xã Nghiên Loan có diện tích 56,63 km², dân số khoảng 5,056 người, mật độ dân số đạt 89,3 người/km².[3] Xã có một số dòng suối chảy trên địa bàn như khuổi Ví, khuổi Phây, khuổi Thao, Nà Pàn, Pắc Liển.

Xã có vị trí:

Xã Nghiên Loan được chia thành các xóm bản: Khuổi Muổng, Pác Giả,Bản Nà, Nặm Vằm, Khâu Nèn, Pác Liển, Nà Vài, Khuổi Thao, Khuổi Phây, Khuổi Tuốn,Bản Đính, Khuổi Ún, Phja Đeng, Nà Phai, Khâu Tậu.

31-nghi-n-loan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)