User Tools

Site Tools


31-nghi-kh-nh-la-gi

Nghi Khánh là một xã thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 4,16 km², dân số năm 1999 là 4.087 người,[1] mật độ dân số đạt 982 người/km².

Xã có 15 xóm: Khánh Đông, Khánh Thịnh, Khánh Trung, Khánh Đền, Khánh Tiến, Khánh Tân, Khánh Nghĩa, Long Đông, Long Nam, Long Đồng, Long Chùa, Long Thị, Long Tân, Long Xuân, Long Khánh.

31-nghi-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)