User Tools

Site Tools


31-nghi-h-i-la-gi

Nghi Hải là một phường thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Phường Nghi Hải có diện tích 3,29 km², dân số năm 1999 là 8874 người,[1] mật độ dân số đạt 2697 người/km².

các nghànnhh nghề chủ yếu của dân Phường Nghi Hải: ngư nghiệp, du lịch, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. điều đặc biệt ngoài những thanh niên theo học đại học thì có đến có 99% thanh niên đi xuất khẩu lao động.

31-nghi-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)