User Tools

Site Tools


31-nghi-di-n-la-gi

Nghi Diên là một xã thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,89 km², dân số năm 2007 là 6.991 người,[1] mật độ dân số đạt 1.015 người/km².

Nơi đây nổi tiếng với cam xã đoài.

31-nghi-di-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)