User Tools

Site Tools


31-ngh-a-trung-vi-t-y-n-la-gi

Nghĩa Trung là một xã thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Nghĩa Trung có diện tích 14,95 km², dân số năm 1999 là 9212 người,[1] mật độ dân số đạt 616 người/km².

Bệnh xá: Trạm Y Tế Xã Nghĩa Trung

Trường học:

Trường Mầm Non Nghĩa Trung số 1

Trường Mầm Non Nghĩa Trung số 2

Trường Tiểu Học Nghĩa Trung số 1

Trường Tiểu Học Nghĩa Trung số 2

Trường Trung Học Cơ Sở Nghĩa Trung

31-ngh-a-trung-vi-t-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)