User Tools

Site Tools


31-ngh-a-ng-t-n-k-la-gi

Nghĩa Đồng là một xã thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Nghĩa Đồng có diện tích 16,78 km², dân số năm 1999 là 9062 người,[1] mật độ dân số đạt 540 người/km².

Nằm ở phía Đông Bắc huyện Tân Kỳ, có dòng sông Con chảy qua nối tiếp từ sông Hiếu và là một phần chi lưu của sông Lam.

Xã Nghĩa Đồng giáp với huyện Nghĩa Đàn và 4 xã cùng thuộc huyện Tân Kỳ đó là xã Nghĩa Thái, Nghĩa Hợp, Nghĩa Bình, Tân Phú.

Hiện nay, xã Nghĩa Đồng có 15 xóm là: xóm 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11 và xóm Sa Nam.

31-ngh-a-ng-t-n-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)