User Tools

Site Tools


31-ngh-a-li-n-la-gi

Nghĩa Liên là một xã thuộc huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.Xã Nghĩa Liên gồm 13 xóm :Đồng Tầm, Xuân 1, Xuân 2, Xuân 3, Bai, Tháp, Hiệp 1, Hiệp 2, Hiệp 3, Tân Hiệp, Hều 1, Hều 2, Tân Thiết.

Xã Nghĩa Liên có diện tích 8,93&nbsp, km², dân số năm 1999 là 357 người,[1] mật độ dân số đạt 40 người/km².

31-ngh-a-li-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)