User Tools

Site Tools


31-ngh-a-b-nh-t-n-k-la-gi

Nghĩa Bình là một xã thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.Phía Bắc giáp xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn),Phía Nam giáp xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ),Phía Tây giáp xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ),Phía Đông giáp huyện Quỳnh Lưu.

Xã Nghĩa Bình có diện tích 42,33 km², dân số năm 1999 là 5676 người,[1] mật độ dân số đạt 134 người/km².

31-ngh-a-b-nh-t-n-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)