User Tools

Site Tools


31-ngh-a-b-nh-ngh-a-n-la-gi

Nghĩa Bình là một xã thuộc huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Nghĩa Bình có diện tích 18 km², dân số năm 2011 là 3.112 người,[1] mật độ dân số đạt 173 người/km².

Xã được thành lập năm 1995 theo Nghị định 83/CP của Chính phủ trên cơ sở tiền thân là Thị trấn Nông trường 1/5. Năm 2010, xã tách một phần địa bàn để thành lập thị trấn Nghĩa Đàn.

31-ngh-a-b-nh-ngh-a-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)