User Tools

Site Tools


31-ngh-a-an-th-nh-ph-qu-ng-ng-i-la-gi

Nghĩa An là một xã thuộc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Trước đây xã này trực thuộc huyện Tư Nghĩa, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ký Nghị quyết số 123/NQ-CP[3] có nội dung sáp nhập Nghĩa An vào địa phận thành phố Quảng Ngãi.

Xã Nghĩa An có diện tích 3,16 km², dân số năm 2018 là 21019 người,[1] mật độ dân số đạt 6652 người/km².

Xã Nghĩa An xét về địa lý giống như cồn đảo vì phía Đông giáp biển Đông, phía Tây bị dòng sông Phú Thọ (nối sông Trà Khúc và sông Vệ) chia cắt.

31-ngh-a-an-th-nh-ph-qu-ng-ng-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)