User Tools

Site Tools


31-ng-th-i-la-gi

Ngũ Thái là một xã thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Ngũ Thái có diện tích 6,23 km², dân số năm 1999 là 6815 người,[1] mật độ dân số đạt 1094 người/km².

Rối nước ở thôn Đồng Ngư đã có từ hàng ngàn năm. Hễ cứ là dân ở đây thì ai cũng đều thuộc lòng các tích trò dân gian hay chí ít cũng biết đến một vài công đoạn của việc múa rối nước[2].

31-ng-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)