User Tools

Site Tools


31-ng-nh-c-i-la-gi

Ngô Nhĩ Cổ Đại (giản thể: 吴尔古代; phồn thể: 吳爾古代; bính âm: Wúěrgǔdài), cũng dịch thành "Ngột Nhi Hốt Thái" (兀兒忽太), "Ô Nhĩ Cố Đại" (烏爾古岱), là con trai của Mạnh Cách Bố Lộc, là Cáp Đạt bối lặc cuối cùng.

Tháng 9 năm Vạn Lịch thứ 27 (1599), Nỗ Nhĩ Cáp Xích tiến đánh Cáp Đạt thành. Ngô Nhĩ Cổ Đại cùng cha đầu hàng. Không lâu sau, Mạnh Cách Bố Lộc cố gắng ám sát Nỗ Nhĩ Cáp Xích song thất bại và bị giết.

Tháng 1 năm Vạn Lịch thứ 29 (1601), Nỗ nhĩ Cáp Xích gả con gái là Mãng Cổ Tể (莽古濟) cho Ngô Nhĩ Cổ Đại. Không lâu sau, nhà Minh sai sứ để chỉ trích ý đồ thôn tính Cáp Đạt của Kiến Châu, Nỗ Nhĩ Cáp Sích đưa Ngô Nhĩ Cổ Đại về Cáp Đạt làm bối lặc. Diệp Hách bối lặc là Nạp Lâm Bố Lộc nghe tin, liên hiệp với các bộ Mông Cổ đến cướp phá Cáp Đạt. Không lâu sau, Cáp Đạt gặp nạn đói, Ngô Nhĩ Cổ Đại khốn vùng đánh phải nương nhờ Kiến Châu. Cáp Đạt từ đây chính thức diệt vong. Ngô Nhĩ Cổ Đại có lẽ mất vào năm Thiên Mệnh cuối cùng.

Mạng Cổ Tể sinh hai người con gái, con gái đầu gả cho Hào Cách (豪格), con gái thứ hai gả cho Nhạc Thác (岳托).

31-ng-nh-c-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)