User Tools

Site Tools


31-ng-n-chi-n-la-gi

Ngán Chiên là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thèn Phàng, xã Bản Díu, xã Trung Thịnh.
  • Đông giáp xã Trung Thịnh.
  • Nam giáp xã Thu Tà.
  • Tây giáp xã Cốc Rế, xã Thèn Phàng.

Xã Ngán Chiên có diện tích 17,79 km², dân số năm 1999 là 2.893 người,[1] có 5 dân tộc chung sống (Nùng, Mông, Hoa, Tày, La Chí). mật độ dân số đạt 163 người/km².

Xã Ngán Chiên được chia thành các thôn bản: Hô Sán, Bản Rang, Phố Chợ, Cốc Mui, Cốc Chíu, Ma Ly Sán,Na Mẩu, Ta Hạ, Ta Thượng, Đông Chứ.

31-ng-n-chi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)