User Tools

Site Tools


31-ng-h-a-la-gi

Ngư Hóa là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Ngư Hóa có diện tích 45,8 km², dân số năm 1999 là 418 người,[1] mật độ dân số đạt 9 người/km².

Xã Ngư Hóa nằm giữa ba huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch (Quảng Bình) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

  • Trước 1983, xã thuộc huyện Quảng Trạch.
  • Do giao thông đi lại khó khăn, lại hay gặp thiên tai bão lũ gây thiệt hại lớn, nên ngày 18/12/1983, 540 người dân xã đã di chuyển đến xã Đức Phú, Tánh Linh, Bình Thuận.
  • Năm 1985, xã Ngư Hóa tái thành lập.
31-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)