User Tools

Site Tools


31-ng-c-xu-n-la-gi

Ngọc Xuân là một phường thuộc thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Phường Ngọc Xuân xưa là đất Ngọc Xuân huyện Hòa An.

Phường Ngọc Xuân có diện tích 6,86 km², dân số năm 1999 là 4767 người,[1] mật độ dân số đạt 695 người/km².

Phường nằm ở phía bắc của thị xã và có vị trí:

  • Đông giáp phường Sông Bằng của thành phố Cao Bằng
  • Tây giáp phường Đề Thám và xã Vĩnh Quang của thành phố Cao Bằng
  • Nam giáp phường Hợp Giang và phường Sông Hiến của thành phố Cao Bằng
  • Bắc giáp xã Ngũ Lão của huyện Hòa An

Ngọc Xuân nằm ở bờ bắc của sông Bằng, con sông tạo thành ranh giới tự nhiên phía tây nam của phường. Ngày 1 tháng 11 năm 2010, xã Ngọc Xuân chuyển thành phường Ngọc Xuân thuộc thị xã Cao Bằng với diện tích là 685,27 ha (6,85 km²) với dân số là 5,937 người, mật độ dân số đạt 866 người/km².[2] Trên địa bàn phường có một số cơ quan như Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Cao Bằng.

31-ng-c-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)