User Tools

Site Tools


31-ng-c-thi-n-la-gi

Ngọc Thiện là một xã thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Ngọc Thiện có diện tích 12,82 km², dân số năm 1999 là 12920 người,[1] mật độ dân số đạt 1008 người/km².

Xã Ngọc Thiện có 29 thôn làng: Cầu Yêu, Trại Rừng, Nội, Bỉ, Mỗ, Bãi Dinh, Chè, Cả, Ải,Trung, Đồng Lầm, Kim Sa, Ngọc Sơn, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Đồi Mạ, Đồi Giềng, Ngọc Lĩnh, Tam Hà 1, Tam Hà 2, Tam Bình, Đồng Phương, Hàm Rồng, Thọ Điền 1, Thọ Điền 2, Đồng Lạng, Hương, Núi Tán, Đồng Long. [3]

Xã Ngọc Thiện có đặc trưng bởi địa hình trung du điển hình, không quá thấp hay quá cao.

Kinh tế của xã chủ yếu là kinh tế nông nghiệp phát triển theo xu hướng tập trung và quy mô vừa phải.

Các di tích đáng chú ý gồm: Chùa làng Nham, Chùa làng Chè (có cây dã hương rất lâu năm với lối kiến trúc đặc trưng của đình làng phía Bắc).

31-ng-c-thi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)