User Tools

Site Tools


31-ng-c-s-n-th-ch-h-la-gi

Ngọc Sơn là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Ngọc Sơn có diện tích 20,76 km², dân số năm 2004 là 2438 người,[1] mật độ dân số đạt 117 người/km².

Địa giới hành chính xã Ngọc Sơn: Đông giáp các xã Thạch Vĩnh, Bắc Sơn; Tây và Nam giáp huyện Hương Khê; Bắc giáp xã Thạch Ngọc và huyện Can Lộc.

Xã được thành lập năm 2004 trên cơ sở giải thể Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc thuộc huyện Thạch Hà để thành lập xã Ngọc Sơn trên cơ sở toàn bộ 2.076,12 ha diện tích tự nhiên và 2.438 nhân khẩu của Thị trấn Nông trường Thạch Ngọc.[2]

31-ng-c-s-n-th-ch-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)