User Tools

Site Tools


31-ng-c-s-n-qu-nh-l-u-la-gi

Ngọc Sơn là một xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Ngọc Sơn có diện tích 28,76 km², dân số năm 1999 là 7.538 người,[1] mật độ dân số đạt 262 người/km².

Xã Ngọc Sơn có 12 thôn. Thôn 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10, 11, và Thôn Lâm Nghiệp. Có tuyến đường 48B chạy qua. Xã Ngọc Sơn giáp ranh với xã Quỳnh Châu, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lâm và Xã Diễn Lâm ( Huyện Diễn Châu).

31-ng-c-s-n-qu-nh-l-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)