User Tools

Site Tools


31-ng-c-ph-i-la-gi

Ngọc Phái là một xã thuộc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Quảng Bạch.
  • Đông giáp xã Phương Viên.
  • Nam giáp thị trấn Bằng Lũng.
  • Tây giáp xã Yên Thượng, xã Bản Thi.

Xã Ngọc Phái có diện tích 40,4 km², dân số năm 1999 là 2113 người,[1] mật độ dân số đạt 52 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Ngọc Phái có diện tích 39,5 km², dân số khoảng 2237 người, mật độ dân số đạt 56 người/km².[2] Tuyến tỉnh lộ 254 chạy dọc từ phía nam lên phía bắc của xã. Trên địa bàn Ngọc Phái có một số con suối nhỏ như Khau Cam, khuổi Bèo, khuổi Nến...

Xã Ngọc Phái được chia thành các thôn bản: Bản Cuôn 1, Bản Cuôn 2, Diếu, Ỏm, Phiêng Liềng 1, Phiêng Liềng 2, Nà Tùm, Cốc Thử.

31-ng-c-ph-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)