User Tools

Site Tools


31-ng-c-minh-la-gi

Ngọc Minh là một xã thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Xã có vị trí:

Xã Ngọc Minh có diện tích 69,24 km², dân số năm 1999 là 3.228 người,[1] mật độ dân số đạt 47 người/km².

Xã Ngọc Minh được chia thành các thôn bản: Khuôn Pạc, Toàng, Bản Sáu, Tiến Thành, Tân Thành, Theo, Dậu, Riêng, Bản Xám, Tân Bình, Dìu.

31-ng-c-minh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)