User Tools

Site Tools


31-ng-c-linh-k-glei-la-gi

Ngọc Linh là một xã thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Xã Ngọc Linh có diện tích 75,15 km², dân số năm 1999 là 1849 người,[1] mật độ dân số đạt 25 người/km².

Ngọc Linh là một xã vùng cao, vùng xa. Dân số năm 2013 là 2501 người.

31-ng-c-linh-k-glei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)