User Tools

Site Tools


31-ng-c-l-ng-la-gi

Ngọc Lương là một xã thuộc huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Ngọc Lương có diện tích 25,63 km², dân số năm 1999 là 8219 người,[1] mật độ dân số đạt 333 người/km².

Ngọc lương là xã cuối của tỉnh hòa bình tiết giáp Nho Quan, Ninh Bình. Ngọc Lương có quốc lộ 12b chạy qua ngọ lương có 23 xóm và 1 khu phố gồm trường long, trường sơn ,liêu,hổ 1, hổ 2, hổ 3, chềnh, yên lương,nghìa,ba cầu,bờ sông,dội 8, đội 7, dương 1,dương 2

31-ng-c-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)