User Tools

Site Tools


31-ng-c-kh-nh-ph-ng-la-gi

Ngọc Khánh là một phường thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Phường Ngọc Khánh có diện tích 1.04 km², dân số năm 2005 là 24395 người,[1] mật độ dân số đạt 23457 người/km².

Phường được đổi tên từ phường Cầu Giấy vào ngày 22 tháng 11 năm 1996 (do trùng tên với quận Cầu Giấy mới thành lập khi đó).

31-ng-c-kh-nh-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)