User Tools

Site Tools


31-ng-c-kh-ng-c-l-c-la-gi

Ngọc Khê là một xã thuộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 31,11 km², dân số năm 1999 là 9331 người,[1] mật độ dân số đạt 300 người/km². Xã Ngọc Khê có vị trí địa lý như sau:

 Phía Đông: Giáp xã Ngọc Sơn, Ngọc Liên
 Phía Nam: Giáp thị trấn Ngọc Lặc
 Phía Tây: Giáp xã Mỹ Tân huyện Ngọc Lặc
 Phía Bắc: Giáp xã Quang Trung, Thuý Yên huyện Ngọc Lặc

(Phi Phượng)

31-ng-c-kh-ng-c-l-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)