User Tools

Site Tools


31-ng-c-k-la-gi

Ngọc Kỳ là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Ngọc Kỳ có diện tích 3,5 km², dân số năm 1999 là 3784 người,[1] mật độ dân số đạt 1081 người/km².

Lịch sử:

Cho đến thời vua Đồng Khánh năm 1888, địa bàn Ngọc Kỳ ngày nay chỉ có 2 xã là Tứ Kỳ (có thôn Đại Đình) và Kim Đôi (có thôn Ngọc Lý); thời gian sau cả 2 thôn Đại Đình và Ngọc Lý đã tách thành các xã. Ngoài ra lịch sử còn nhắc đến thôn Đàn Chàng thuộc xã Tứ Kỳ.

Sau Cách mạng tháng Tám, 4 xã là xã Tứ Kỳ, xã Đại Đình, xã Kim Đôi và xã Ngọc Lý (mới thành lập từ năm 1899) hợp thành một xã lớn là Ngọc Kỳ.

Tháng 8/2017 Kim Đôi đã khôi phục xong ngôi đình cổ của làng.

Ngày 18/3/2018, Tứ Kỳ (thượng) đã khôi phục được ngôi đình cổ của mình.

31-ng-c-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)