User Tools

Site Tools


31-nam-xu-n-quan-h-a-la-gi

Nam Xuân là một xã thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 39,47 km², dân số năm 1999 là 2.181 người,[1] mật độ dân số đạt 55 người/km². Xã Nam Xuân có vị trí địa lý như sau:

 Phía Đông: Giáp xã Hồi Xuân
 Phía Nam: Giáp huyện Quan Sơn
 Phía Tây: Giáp xã Nam Tiến
 Phía Bắc: Giáp xã Hồi Xuân

(Phi Phượng)

31-nam-xu-n-quan-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)