User Tools

Site Tools


31-nam-tu-n-la-gi

Nam Tuấn là một xã thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phù Ngọc và xã Hạ Tuấn thuộc huyện Hà Quảng.
  • Đông giáp xã Đại Tiến.
  • Nam giáp xã Bế Triều, xã Đức Long
  • Tây giáp xã Đức Long, xã Dân Chủ.

Xã Nam Tuấn có diện tích 36,87 km², dân số năm 1999 là 5,110 người.[1], mật độ dân cư đạt 138,6 người/km².

Xã Nam Tuấn được chia thành các xóm: Bó Báng, Chỏ Siêu-Nà Ngoại, Cốc Lùng, Đông An-Đông Hoan, Đông Láng, Háng Hóa, Khau Lềm, Nà Ban-Pác Khuổng, Nà Diểu, Nà Đán-Vò Khuốt, Nà Hoài, Nà Khao, Nà Khá, Nà Quý, Nà Rị, Nà Thang, Pác Pan, Roỏng Nầng, Thàng Cải, Văn Thụ, Vò Xả, Vò Chang.

Trên địa bàn xã Nam Tuấn một số ngọn núi như Bản Chang, Chang Giang, Đan Khao, Đán Kheo, Lăng Rườn, Lũng Giàng, Lũng Cảm, Pác My, Róng Răng. Xã có một số hang động như Ngườm Poóng, Ngườm Mác Men, Ngườm Hoài. Suối Nà Khao chảy từ xã Phù Ngọc ở phía bắc qua địa bàn phía tây của xã rồi đổ vào sông Bằng ở địa bàn xã Đức Long. Tuyến tỉnh lộ 203 chạy qua phần cực tây bắc của xã.

  1. ^ a ă â b Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-nam-tu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)