User Tools

Site Tools


31-nam-th-nh-la-gi

Nam Thịnh là một xã thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 5,51 km², dân số năm 1999 là 5.485 người,[1] mật độ dân số đạt 995 người/km².

Phía đông, đông bắc giáp Vịnh Bắc Bộ, phía tây giáp các xã Nam Thắng và Nam Thanh, phía nam giáp các xã Nam Hưng và Nam Phú, phía bắc, tây bắc giáp các xã Đông Minh và Nam Cường.

31-nam-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)