User Tools

Site Tools


31-nam-th-i-s-n-la-gi

Nam Thái Sơn là một xã thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Xã Nam Thái Sơn có diện tích 181.75 km², dân số năm 1999 là 7103 người,[1] mật độ dân số đạt 39 người/km².

Từ năm 1924, chính quyền thực dân Pháp cho đào con kinh xáng Rạch Giá-Hà Tiên, đồng thời đào con kinh từ Tri Tôn (An Giang) đổ về kinh xáng này. Sau đó một người Pháp tên Belot xin khai khẩn vùng đất phía Đông kinh xáng mới (gọi là kinh Tri Tôn) và mộ 750 gia đình từ hai tỉnh Nam Định, Thái Bình từ ngoài Bắc vào thành lập đồn điền từ năm 1941 gọi là ấp di dân thuộc làng Sóc Sơn. Đến năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, Belot bỏ đi, nhân dân khu vực này tham gia phong trào Việt Minh, đến năm 1947, chính quyền kháng chiến điều chỉnh địa giới hành chánh thành lập xã Nam Thái Sơn (Dân Nam Định, Thái Bình ở trên đất Sóc Sơn) tách ra từ xã Sóc Sơn quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá.

31-nam-th-i-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)