User Tools

Site Tools


31-nam-phong-ph-y-n-la-gi

Nam Phong là một xã thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã có diện tích 35,25 km², dân số năm 1999 là 1.593 người,[1] mật độ dân số đạt 45 người/km².

Xã Nam Phong gồm có tám bản. 1.Bản Suối Vé 2.Bản Suối Kê 3.Bản Suối Lúa 1 4.Bản Suối Lúa 2 5.Bản Đá Mài 1 6.Bản Đá Mài 2 7.Bản Đá Mài 3 8.Bản Pín

31-nam-phong-ph-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)