User Tools

Site Tools


31-nam-ph-ng-ti-n-la-gi

Nam Phương Tiến là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 20,54 km², dân số năm 1999 là 8.289 người,[1] mật độ dân số đạt 404 người/km².

Xã Nam Phương Tiến có 9 thôn: Nhân Lý, Hạnh Bồ, Nam Hài, Hạnh Côn, Nam Sơn, Đồi Mít, Đông Nam, Đồi Miễu, Núi Bé.

31-nam-ph-ng-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)