User Tools

Site Tools


31-nam-m-u-la-gi

Nam Mẫu là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Nam Mẫu có diện tích 64,64 km², dân số năm 1999 là 2888 người,[1] mật độ dân số đạt 45 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Cao Thượng.
  • Đông giáp xã Khang Ninh, xã Quảng Khê.
  • Đông Nam giáp xã Nam Cường, xã Xuân Lạc.
  • Tây Nam giáp xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể
  • Tây giáp xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Xã Nam Mẫu là xã duy nhất quản lý hồ Ba Bể và là một phần của Vườn quốc gia Ba Bể, là khu vực du lịch trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn. Ngoài ba dòng suối đổ vào hồ Ba Bể, xã Nam Mẫu còn có sông Năng chảy qua địa bàn phía Bắc, trên dòng sông có thác Đầu Đẳng, cũng là một địa điểm du lịch. Xã Nam Mẫu có diện tích 64,44 km², dân số khoảng 2,916 người, mật độ dân số đạt 45,3 người/km².[3]

Xã Nam Mẫu có quốc lộ 279 chạy qua phần phía Bắc, song song với sông Năng chạy trên địa bàn, nối với tỉnh lị Bắc Kạn và huyện Na Hang của tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh lộ 258 đi qua phần Đông Nam của xã, song bị đứt đoạn bởi hồ Ba Bể.

Xã Nam Mẫu được chia thành 08 thôn bản: Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Cám, Đán Mẩy, Nà Nghè, Nặm Dài, Khâu Qua.

31-nam-m-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)