User Tools

Site Tools


31-nam-kim-la-gi

Nam Kim là một xã thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Nam Kim có diện tích 19,71 km², dân số năm 1999 là 9354 người,[1] mật độ dân số đạt 475 người/km².

Địa Lý

Phía Tây giáp xã Khánh Sơn, Bắc giáp xã Nam Trung, Đông giáp xã Nam Phúc và xã Nam Cường, Nam giáp với xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

31-nam-kim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)