User Tools

Site Tools


31-nam-h-ng-ti-n-h-i-la-gi

Nam Hồng là một xã thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã phía Đông giáp với xã Nam Hưng và Nam Trung; phía Nam giáp với sông Hồng và sông Giao Thủy; phía Tây giáp xã Nam Hải; phía Bắc giáp xã Nam Hà. Đây là địa phương có dự án Đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đi qua.

Xã có diện tích 8,57 km², dân số năm 1999 là 9.233 người,[1] mật độ dân số đạt 1.077 người/km².

Trước năm 2006, xã được chia làm 16 xóm, về sau chia lại thành 7 thôn:

  • Phú Lâm (X5+X6)
  • Đông Biên Nam (X3+X4)
  • Đông Biên Bắc (X1+X2)
  • Tam Bảo (X7+X8+X9)
  • Viên Ngoại(X10+X11+16)
  • Phương Viên (X12+X15)
  • Phương Giang (X13+X14)

Kinh tế xã chủ yếu là nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi.

Xã có Trường mầm non Nam Hồng, trường tiểu học và trường trung học cơ sở.

31-nam-h-ng-ti-n-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)