User Tools

Site Tools


31-nam-h-ng-nam-s-ch-la-gi

Nam Hưng là một xã thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã Nam Hưng có diện tích 4,99 km², dân số năm 1999 là 5785 người,[1] xã có 3 thôn gồm: Trần Xá, Linh Xá và Ngô Đồng. Thôn Trần Xá tức Trần Xá Loan (Thời Trần) tại đây, vụng Trần Xá đã diễn ra Hội nghị Bình Than để bàn kế sách chống quân Nguyên Mông năm 1282

31-nam-h-ng-nam-s-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)