User Tools

Site Tools


31-nam-h-ng-la-gi

Nam Hương là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Nam Hương có diện tích 18.07 km², dân số năm 1999 là 1873 người,[1] mật độ dân số đạt 104 người/km².

 • Năm 1983 chia xã Thạch Hương thành 2 xã Thạch Hương và Nam Hương [2]
 • phía đông giáp xã Thạch Điền,
 • phía tây giáp xã Thạch Xuân,
 • phía nam giáp xã Lộc Yên thuộc huyện Hương Khê,
 • phía bắc giáp xã Thạch Hương.

Các thôn:

 • Thôn Vòng
 • Lâm Hưng
 • Tân Hòa
 • Hòa Bình
 • Tiên Yên
 • Yên Thượng
 • Việt Hương
 • Tây Hương
31-nam-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)