User Tools

Site Tools


31-nam-h-a-la-gi

Nam Hoá là một xã thuộc huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Xã Nam Hoá có diện tích 23,65 km², dân số năm 2003 là 2320 người,[1] mật độ dân số đạt 98 người/km².

Xã Nam Hoá được chia tách từ xã Thạch Hoá vào năm 2003, Xã Nam Hoá trước đây có tên gọi là Nam Sơn. Xã Nam Hóa trên cơ sở 2.365 ha diện tích tự nhiên và 2.320 nhân khẩu của xã Thạch Hóa.

Chủ tịch xã đầu tiên là ông Nguyễn Văn Lợi, sinh năm: 1962

31-nam-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)