User Tools

Site Tools


31-nam-giang-nam-n-la-gi

Nam Giang là một xã thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Nam Giang có diện tích 11,97 km², dân số năm 1999 là 6050 người,[1] mật độ dân số đạt 505 người/km².

Là xã có 12 đội trải dài từ vùng núi tới đường quốc lộ. Có mộ Bà Hoàng Thị Loan mẹ chủ Tịch Hồ CHí Minh.[cần dẫn nguồn]

31-nam-giang-nam-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)