User Tools

Site Tools


31-n-ch-la-gi

Nà Chì là một xã thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Nà Chì có diện tích 80,22 km², dân số năm 1999 là 3.354 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Xã Nà Chì được chia thành các thôn bản: Nà Chì, Đại Thắng, Khau Lầu, Nà Lạn, Nậm Khương, Tân Sơn, Bản Vẽ, Bản Bó, Nậm Ánh, Nguyên Thành, Nậm Sai, Thôm Thọ và Tổ Dân Phố Nà Chì.

31-n-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)