User Tools

Site Tools


31-minh-thu-n-v-b-n-la-gi

Minh Thuận là một xã thuộc huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,36 km², dân số năm 1999 là 9.170 người,[1] mật độ dân số đạt 980 người/km². Xã gồm có 10 thôn: Hướng Nghĩa, Phú Cốc, Phú Vinh, Phu, Bịch, Kho, Trại Kho, Kênh Đào, Đống Đất, Duyên Hạ. Trong đó thôn Bịch là thôn lớn nhất và có truyền thống hiếu học nhất xã. Các dòng họ có truyền thống hiếu học của thôn Bịch là họ Nguyễn và họ Đào.

31-minh-thu-n-v-b-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)