User Tools

Site Tools


31-minh-t-n-th-nh-ph-y-n-b-i-la-gi

Minh Tân là một phường thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Giáp với phường Đồng tâm, phường Yên Ninh, xã Minh Bảo.

Phường có diện tích 2,17 km², dân số năm 1999 là 7.157 người,[1] mật độ dân số đạt 3.298 người/km².

Phường bao gồm 9 khu dân cư: Tân Thành I, Tân Thành II, Tân Dân I, Tân Dân II, Tân Nghĩa, Tân Hiếu I, Tân Hiếu II, Tân Trung I, Tân Trung II và 60 tổ nhân dân

Gồm các tuyến đường: Điện Biên, Quang Trung, Yên Ninh, Kim Đồng, Đá Bia, Thành Trung, Hoàng Văn Thụ

31-minh-t-n-th-nh-ph-y-n-b-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)