User Tools

Site Tools


31-minh-t-n-h-ng-h-la-gi

Minh Tân là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,47 km², dân số năm 2014 là 6960 người,[1] mật độ dân số đạt 899 người/km².

Xã có 6 thôn: Phụng Công, Kiều trai, Tân Thái, Quang Trung, Thanh Nga, Phú Lạc.

Chủ tịch mặt trận xã: Ông Nguyễn Tuấn Hoàn

Chủ tịch xã: Nguyễn Văn Quý

Bí thư xã: Trịnh Ngọc Hiến

Phó chủ tịch: Nguyễn Mạnh Hùng

31-minh-t-n-h-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)