User Tools

Site Tools


31-minh-t-n-d-u-ti-ng-la-gi

Minh Tân là một xã thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Thành lập năm 1979 vùng kinh tế mới lấy tên là xã Minh Tân, huyện Bình Long. Năm 1997 xã Minh Tân được giao cho huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương quản lý.

Xã Minh Tân có diện tích 49,06 km², dân số năm 2004 là 4539 người,[1] mật độ dân số đạt 93 người/km².

31-minh-t-n-d-u-ti-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)