User Tools

Site Tools


31-minh-s-n-l-ng-la-gi

Minh Sơn là một xã thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Minh Sơn có diện tích 7,15 km², dân số năm 1999 là 7153 người,[1] mật độ dân số đạt 1000 người/km².

Xã Minh Sơn được phong tặng là xã anh hùng ngày 15/8/2003

Minh Sơn có quốc lộ 15A đi qua

Xã có 1 chợ lớn là Chợ Om

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Minh Sơn có 2 làng là Minh Ngọc và Lễ Nghĩa, chia thành 14 xóm: Thượng Minh, Đại Minh, Trung Minh, Thái Minh, Bình Minh, Cát Minh, Hội Minh, Long Minh, Quang Minh, Văn Minh, Nguyên Minh, Yên Minh, Đông Minh, Thọ Minh.

NHÂN VẬT TIÊU BIỂU

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Biện Văn Thanh được phong tặng năm 1976

31-minh-s-n-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)