User Tools

Site Tools


31-minh-khai-th-nh-ph-h-ng-y-n-la-gi

Minh Khai là một phường thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Phường Minh Khai có diện tích 2,102 km², dân số năm 2006 là 6.408 người,[1] mật độ dân số đạt 3.048 người/km². Phường được thành lập năm 1981, hiện có 6 khu dân cư (Bãi Sậy, Phan Đình Phùng, Tân Thị, Bạch Đằng Giang, Nam Lê Hồng Phong, Bắc Lê Hồng Phong)

31-minh-khai-th-nh-ph-h-ng-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)