User Tools

Site Tools


31-minh-khai-ph-l-la-gi

Minh Khai là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Phường có diện tích 0,35 km², dân số năm 2000 là 6.822 người,[1] mật độ dân số đạt 19.491 người/km².

Phường được thành lập vào năm 1981 và là một trong 4 phường đầu tiên của thị xã Hà Nam khi mới thành lập. Phường được đặt theo tên nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Thị Minh Khai. Vào năm 2000, một phần diện tích của phường được chuyển về xã Phù Vân sát nhập một phần diện tích của xã Liêm Chính để có diện tích như ngày nay.[3]

31-minh-khai-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)