User Tools

Site Tools


31-minh-khai-h-giang-th-nh-ph-la-gi

Minh Khai là một phường của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Phường có diện tích 33,92 km², dân số năm 1999 là 4895 người,[1] mật độ dân số đạt 144 người/km².

Phường có vị trí:

  • Bắc giáp phường Trần Phú.
  • Đông giáp phường Ngọc Hà, xã Ngọc Đường.
  • Nam giáp xã Phú Linh của huyện Vị Xuyên.
  • Tây giáp phường Nguyễn Trãi.

Phường Minh Khai được thành lập từ nă 1994 trên cơ sở chia tách phường Trần Phú cũ thành phường Trần Phú mới và phường Minh Khai. Phường Minh Khai hiện có diện tích 4,4 km², dân số là khoảng 8.311 người, mật độ dân số đạt 1.889 người/km².[2]Sông Lô tạo thành ranh giới tự nhiên phía đông của phường.

31-minh-khai-h-giang-th-nh-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)