User Tools

Site Tools


31-minh-h-a-d-u-ti-ng-la-gi

Minh Hòa là một xã thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Tên gọi đã có từ thời xa xưa bằng cách lấy chữ Minh (Sáng sủa — Rõ ràng) làm đầu tên giống nhiều xã thuộc quận Chơn Thành, tỉnh Bình Long, năm 1997 xã Minh Hòa được giao cho tỉnh Bình Dương quản lý, nên ngày nay xã Minh Hòa không thuộc huyện Chơn Thành nữa.

Xã Minh Hòa có diện tích 133,07 km², dân số năm 1999 là 5978 người,[1] mật độ dân số đạt 45 người/km².

31-minh-h-a-d-u-ti-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)